KONTAKT


USŁUGI ODKAŻANIA, TĘPIENIA OWADÓW I ODSZCZURZANIA
PEST and RAT CONTROL
Hanna Mokrzewska
Jacek Mokrzewski (pełnomocnik)

02-403 WARSZAWA
ul. Pianistów 3/3

NIP:
REGON:

522-129-97-96
013074451

tel. kom.: + 48 601 375 948
tel./fax: + 48 22 863 77 67
email:jacek.mokrzewski@odkazanie.pl
hanna.mokrzewska@odkazanie.pl

Zakład zarejestrowany jest w ewidencji działalności gospodarczej
Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 270968 (zobacz dokument)